Ocena brak

PSYCHOANALIZA

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PSYCHOANALIZA psyche = dusza + andlysis = rozkładanie, rozbiór) ang. psychoanalysis; fr. psychanalyse; nm. Psychoanalyse

  1. Teoria S. Freuda dotycząca nieświa­domej warstwy psychiki wraz z opartą na tej teorii, zastosowaną przez jej twórcę, metodą terapeutyczną. Podstawowe dla psychoanalizy Freuda są pojęcia nieświa­domej motywacji, konfliktu i symbolizmu.

  2. syn.^> Psychologia głębi (obejmująca m. in. psychoanalizę S. Freuda, -^ psycho­logię indywidualną A. Adlera, —> psycho­logię analityczną C. G. Junga).

  3. Technika badania i terapii zaburzeń psychicznych, oparta głównie na analizie snów i swobodnych skojarzeń, doprowa­dzająca pacjenta do rozumienia własnej sytuacji, co już jest jej naprawą. W ujęciu S. Freuda terapia nie wyczerpuje się w ak­cie rozumienia, a kluczową rolę terapeuty­czną odgrywa u ruego tzw. transfer, który jest aktem egzystencjalnym, nie zaś intele­ktualnym.

  4. U J.-P. Sartre'a: psychoanaliza egzystencjalna — zmierzająca do odkrycia pierwotnego projektu, który nie­świadomie wyznacza szczegółowe deter­minacje egzystencji (—> analiza egzysten­cjalna III).

Podobne prace

Do góry