Ocena brak

PSYCHE

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PSYCHE (gr. = pierwiastek życia, dusza) łc. mens; ang. psyche; fr. psyche; nm. Psyche

Słownik języka polskiego J. Karłowicza, A. Kryńskiego i W. Niedźwiedzkiego (tzw. Warszawski, 1912) jako odpowiednik gr. psyche odnotowuje słowo 'Psycha', poda­jąc jego znaczenie: „dusza, duch, pierwia­stek życia".

W mitologii greckiej — personifikacja duszy ludzkiej; w kulturze i sztuce euro­pejskiej — uosobienie piękna, delikatności i nieśmiertelności.

U greckich filozofów przyrody: pierw­sza substancja — źródło życia i świado­mości (—> dusza III).

U Platona: dusza niematerialna i nie­śmiertelna; osobowość ludzka w róż­nych swoich aspektach: charakter, duch, męstwo, odwaga, rozsądek, poczucie moralne.

U Arystotelesa: zasada życia; przyczyna formalna ciała organicznego, jego istota i doskonałość.

W neoplatonizmie: nazwa drugiej z ko­lei hipostazy wyemanowanej z Jedni.

Podobne prace

 • PSYCHE

  Ocena / Autor /Rygobert
  Dodano /11.04.2012 praca w formacie txt

 • EROS I PSYCHE

  Ocena / Autor /ulasek
  Dodano /20.02.2012 praca w formacie txt

 • EROS

  Ocena / Autor /Humbelin
  Dodano /20.09.2012 praca w formacie txt

 • AMOR

  Ocena / Autor /Angelus
  Dodano /29.02.2012 praca w formacie txt

Do góry