Ocena brak

PSALM

Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012

Hebrajska pieśń poetycka o treści religijnej, rodzaj śpiewanej modlitwy. Zbiór stu pięćdziesięciu takich, przeważnie bardzo krótkich, utworów składa się na biblijną Księgę Psalmów, która powstawała stopniowo, prawdop. między XI a II w. pne.

Znajdują się tam hymny pochwalne, pieśni dziękczynne, błagalne, pokutne, żałobne, prorocze, pieśni życzeń i modłów króla. Cały psałterz dzieli się na 5 części. Autorstwo 73 psalmów Biblia przypisuje królowi Dawidowi, 12-Asafowi , jednemu z kierowników muzycznych za czasów Dawida, 11 - synom Korego (rodzinie.śpiewaczej), jeden (psalm 89.) - Mojżeszowi.

Około 40 psalmów jest bezimiennych. Grecki przekład Psalmów powstał w III-II w. pne. (Septuaginta); jedna z trzech wersji przekładu łac. św. Hieronima (druga, zw. później Psalterium Gallicanum, 386-91) została w XVI w. przyjęta przez kościół i włączona do Wulgaty sykstyńsko-klementyńskiej. Psalmy wywarły znaczny wpływ na lirykę i muzykę europ., zwł. od XVI w. Psałterze polskie stanowiły część wszystkich polskich tłumaczeń Biblii, a prócz tego pojawiały się jako przekłady samodzielne.

Pierwszym z nich był zapewne tzw. Psałterz Kingi (nie zachowany) z 2. poł. XIII w., na którym, być może, oparto niektóre przekłady późniejsze, jak Psałterz floriański {Psałterz królowej Jadwigi), tłumaczenie czeskiego przekładu z łaciny z końca XIV w., najstarszy z zachowanych, i Psałterz puławski z XV w.

Do najwcześniejszych drukowanych psałterzy polskich zalicza się: Psałterz albo kościelne śpiewanie króla Dawida (1532); Żołtarz Dawidów Walentego Wróbla w przeróbce Andrzeja Glabera (1539); Psałterz Dawida (1558) Jakuba Lubelczyka, pierwszy przekład wierszem; Psałterz Dawidów (1579), arcydzieło poetyckie Jana Kochanowskiego.

Kto się w opiekę poda Panu swemu

A całym prawie sercem ufa Jemu,

Śmiele rzec może: „Mam obrońcę Boga,

Nie będzie u mnie straszna żadna trwoga." [...]

Będziesz po żmijach bezpiecznie gniewliwych

I po padalcach deptał niecierpliwych;

Na lwa srogiego bez obrazy wsiędziesz

I na ogromnym smoku jeździć będziesz.

J. Kochanowski, Psalm 91, 1-4, 25-28; prawie - prawdziwie, bez
obrazy - bez szkody.

Symfonia psalmów na chór mieszany i ork. symf. (Bruksela 1930) Igora Strawińskiego, oparta na łac. tekście fragmentów psalmów 38, 39 i 150.

Podobne prace

Do góry