Ocena brak

Przystosowanie narzędzi pracy dla osób niepełnosprawnych

Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013

przystosowanie narzędzi pracy dla osób niepełnosprawnych; dotyczy róż­nego rodzaju pilników, wkrętek, dłut i młotków o zróżnicowanych rozmia­rach i kształtach rękojeści. Kształt i. wielkość każdej rękojeści należy tak dostosować, by można ją objąć jak największą powierzchnią dłoni. Właś­ciwie dobrany kształt rękojeści czasem warunkuje posługiwanie się narzę­dziem w pracy produkcyjnej. Niektó­re rękojeści można zaopatrywać w pas­ki, którymi umocowuje się narzędzia w osłabionej ręce. W skład zestawu narzędzi przystosowanych wchodzą także inne narzędzia, takie jak np. nożyce do cięcia blachy ze spręży­nami o różnym oporze oraz różnego rodzaju szczypce. Te ostatnie leży naprzystosowywać indywidualnie za po­mocą odpowiedniej koszulki. Przysto­sowanie narzędzi powinno uwzględ­niać zarówno zasady kinematyki, jak i możliwości niesprawnej ręki. Tylko w takich warunkach jest możliwe realizowanie celu rehabilitacyjno-produkcyjnego bez szkody dla zdrowia rehabilitowanego.

Podobne prace

Do góry