Ocena brak

Przystąpienie do długu kredytowego i przejęcie długu kredytowego

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

Solidarne przystąpienie do długu kredytowego jest umowa nie nazwaną. Funkcjonuje jednak w obrocie prawnym, odgrywa też pewna rolę jako zabezpieczenie kredytu, zwłaszcza jeśli bank zażąda dodatkowych zabezpieczeń. Treścią tej umowy jest to, że inna osoba niż kredytobiorca w umowie z bankiem przystępuje do długu kredytowego (w całości albo w części). Ponosi ona następnie w granicach umowy solidarną odpowiedzialność z kredytobiorcą.

Bank ma prawo wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego przeciwko takiej osobie trzeciej, która przyjmie dług wynikający z czynności bankowej, a więc zwolni z długu dotychczasowego dłużnika, nie zaś w stosunku do osoby trzeciej, która solidarnie przystąpi do długu. W tym ostatnim przypadku bank musiałby uzyskać sądowy tytuł egzekucyjny albo tez osoba przystępująca do długu uczyniła by to w akcie notarialnym i poddałaby się egzekucji z tego aktu. Z powodu ograniczeń przystąpienie solidarne do długu może odgrywać tylko ograniczoną rolę jako zabezpieczenie kredytu.

Podobne prace

Do góry