Ocena brak

PRZYSIECKI FELIKS

Autor /werciakol Dodano /20.03.2012

PRZYSIECKI FELIKS, ur. 1883 w Sypniach (Litwa), zm. 20 X 1935 w Otwocku, poeta. Studiował filozofię na Uniw Lwow., 1906-08 był współpracownikiem „Kuriera Lwow.' , 1914 czł. redakcji „Wieku Nowego". Po wojnie osiadł w Warszawie, był sprawozdawcą parlamentarnym „Kuriera Warszawskiego". Debiutował w mies. „Teka", należał do grupy poetów skupionych wokół mies. „Pro arte et studio", brał udział w wieczorach autorskich kawiarni „Pod Picadorem", później w kręgu „Skamandra". Ogłosił jeden tom Śpiew w ciemnościach (1921); jest to poezja miejskich nastrojów i krajobrazów, mieszająca w balladowym świecie fantazję i codzienność.

OLP VI 2 (J. Kądziela); Pamięci F.P., „Wiad. Lit." 1935 nr 49 (tu przemówienie J. Tuwima i art. K.W. Za Wodzińskiego); S. NAPIERSKI Wspomnienie o P, „Pion" 1936 nr 10.

Podobne prace

Do góry