Ocena brak

Przyrost rastrowej wartości tonalnej

Autor /gregory Dodano /04.12.2013

Przyrost rastrowej wartości tonalnej jest różnicą tych wielkości między formą kopiową a drukiem. Różnica ta powstaje w wyniku geometrycznych zmian wielkości punktów rastrowych oraz wskutek efektu pełzania światła (patrz rozdz. 3.4.4).

Dokładnie tak samo, jak rastrowa wartość tonalna (F), przyrost jej (Z) wyrażany jest w procentach (wzory obliczeń znajdują się w rozdz. 3.5). Wartość (Z) to różnica między zmierzonymi wartościami tonów: na druku (FD) i na formie kopiowej (Ff). Ponieważ przyrost wartości tonalnej jest zróżnicowany w poszczególnych zakresach wartości tonalnych, to powinno się przy podawaniu jego wartości podać także rastrową wartość tonalną formy kopiowej. Na przykład: „15% przyrost wartości tonu przy Ff = 40% albo prościej Z40 = 15%”.

Nowoczesne urządzenia pomiarowe wskazują już bezpośrednio wielkość przyrostu rastrowej wartości tonalnej.

Uwaga: Zmierzona wielkość przyrostu wartości tonu (Z) określa w liczbach bezwzględnych różnicę między wartością tonu na druku FD a jego wartością na formie kopiowej Fp. Nie odnosi się więc ona do wartości filmu.

 

Podobne prace

Do góry