Ocena brak

PRZYPADKOWOŚĆ

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PRZYPADKOWOŚĆ gr. automatismós; ang. randomness; fr. lefortuit;  

Przypadkowości nie należy utożsamiać z —> przygodnością.

metaf. Ontyczna niekonieczność cze­goś, co pojawia się w wyniku zakłócenia —> przyczyny (IC) głównej przez przyczy­ny dodatkowe (przypadłościowe). W prze­ciwieństwie do —> konieczności (lA) ontycznej przypadkowość dotyczy: a) tego, co nie zawiera racji swego jakościowego upo­sażenia, bądź b) tego, co nie zawiera racji swojej obecności, bądź wreszcie c) tego, co nie zawiera racji swego współistnienia z innymi bytami.

  1. Z przypadkowością uposażenia czegoś mamy do czynienia wówczas, gdy z jego istoty niepodobna wywieść cechują­cych je własności.

  2. Z przypadkowością istnienia cze­goś mamy do czynienia wówczas, gdy je­go faktyczna obecność nie jest współ-warunlcowana jego istotą.

  3. Z przypadkowością zdarzenia s i ę czegoś mamy do czynienia wówczas, gdy z jego istoty niepodobna wnosić o współistnieniu z innymi bytami.

W takiej mierze, w jakiej orzekamy przypadkowość (w każdym z trzech po­wyższych znaczeń) na podstawie obie­ktywnego badania danego bytu, ma ona charakter ontologiczny, nie zaś epistemo-logiczny (jak np. w doktrynie B. Spinozy).

Podobne prace

Do góry