Ocena brak

Przymierze

Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012

Układ przyjaźni Boga z ludzkością reprezentowaną przez Noego (Rdz 9, 8-17) oraz z Abra-hamem i jego potomstwem (Rdz 15, 18; 17, 1-22).

Na górze Synaj Bóg zawarł przymierze z Hebrajczy-kami za pośrednictwem Mojżesza (Wj 19, 5-6; 24, 7-8), a dekalog streszczał odpowiednie obowiązki Izraela (Wj 20, 1-17; Pwt 5, 1-21; Jr 11, 1-8).

Prorocy więksi zapowiadali, że Bóg będzie ofiarodawcą i sprawcą świętości wewnętrznej (np. Jr 31, 31-34). Nowe i wieczne przymierze zostało opieczętowane Krwią Chrystusa (Łk 22, 20; 1 Kor 11,25; Hbr 7,22; 8, 8-13).

Zob. berith, dekalog.

Podobne prace

Do góry