Ocena brak

Przykłady pośredników drugorzędnych - Pośrednictwo Maryi

Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011

W ramach pośrednictwa Kościoła należy umieścić pośrednictwo Maryi. Nie chodzi tu jednak o typowe pośrednictwo Kościoła ani jego członków. Pośrednictwo Maryi pochodzi z jej szczególnej jedności z Trójcą przenajświętszą. W ten sposób Maryja wstawia się za ludźmi u Boga i przedstawia ich modlitwy przed Bogiem.

Maryja jest w sercu Kościoła. Jeżeli w wspólnocie Kościoła, poszczególni jego członkowie wzajemnie za siebie się wstawiają i pośredniczą, szczególne miejsce należy się Najświętszej Maryi Pannie, z powodu jej szczególnego uczestnictwa w dziele zbawienia.

Chrystus nie potrzebuje, z konieczności, żadnego innego pośrednictwa, ani Maryi ani Kościoła. Uczynił Ją jednak pośredniczką w ten sposób, że jest Ona potrzebna ludziom w ekonomii zbawienia.

Podobne prace

Do góry