Ocena brak

Przykłady pośredników drugorzędnych - Pośrednictwo Kościoła

Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011

Pośrednictwo Kościoła jest bardzo szerokim zagadnieniem. Pośrednictwo to polega na sumie wszystkich działań pośredniczących członków Kościoła. Dzięki komunii wszystkich członków, Kościół przez miłość posiada pewną osobowość, która przekracza w doskonałości poszczególne osoby, jednocześnie wywyższając każdą z nich. Kościół poprzez swoje członki i przez ich działanie w łasce, zapewnia w sposób wspólnotowy pośrednictwo, które służy pośrednictwu Chrystusa.

Pośrednictwo członków Kościoła pozostaje jednocześnie indywidualne, ponieważ każdy działa według swego ducha, swego serca, swego ciała i swojej łaski. Pośrednictwo każdego człowieka nie jest jednak doskonałe, naznaczone jest słabością i brakiem czystej miłości. We wspólnocie Kościoła, wszystkie przeszkody znikają, a każdy udział zostaje oczyszczony, dowartościowany, uszlachetniony.

Pośrednictwo każdego człowieka za siebie samego i za bliźniego, nabiera swego sensu i znaczenia przez udział w pośrednictwie Kościoła. Pośrednictwo Kościoła można uważać za pośrednictwo u jedynego Pośrednika. Oczywiście Chrystus przez Ducha św. ma dostęp bezpośrednio do każdego człowieka, którego zbawia. Nie mniej jednak, Chrystus zbawia ludzi przez Kościół. Ludzie stają się członkami Chrystusa stając się członkami Kościoła. Kościół jest też miejscem łaski; miejscem gdzie jest ona udzielana i gdzie rozwija się życie Boże.

Pośrednictwo Kościoła posiada różne własne formy. Chrystus posługuje się Kościołem pielgrzymującym, aby przekazać ludziom owoce swego odkupienia. Przez niego przekazuje światu swoje słowo, które oczyszcza i oświeca. Chrystus przez niego przekazuje łaskę w sakramentach świętych. W Kościele prowadzi swój lud do życia wiecznego. działanie kościoła dokonuje się oczywiście przez ludzi kościoła, którzy oddają do jego dyspozycji swoje zdolności i siły naturalne i nadprzyrodzone. Wszystko to jednak czynią w imię Kościoła i ten Kościół reprezentują.

Podobne prace

Do góry