Ocena brak

PRZYJACIEL LUDU, tygodnik społ.-oświat. i polit.

Autor /ann_mar Dodano /20.03.2012

PRZYJACIEL LUDU, tygodnik społ.-oświat. i polit. dla czytelnika lud., wydawany w Chełmnie 1861-80 (1860 jako dod. do —» „Nadwiślanina") początkowo przez J. Gółkowskiego, 1863-70 przez I. Danielewskiego, nast. przez J.F. Tomaszewskiego. Do zasłużonych redaktorów należeli: 1861-72 Danielewski (pseud. Majster od „P.L."), 1862-63 i 1867 J. Chociszewski, 1875-80 W. Chotkowski (pseud. Jakub od Tumu), którzy równocześnie byli wybitnymi pisarzami dla ludu i swą twórczością (m. in. powieści i felietony) wypełniali znaczną część zawartości pisma. Program P.L. łączył tradycjonalistyczne idee rel. i patriot. z pozytywist. solidaryzmem społ. i ideami pracy organicznej. Pismo prowadziło działalność oświatowo-wychowawczą w środowiskach lud. wiejskich i miejskich, popularyzowało dzieje i literaturę ojczystą, postaci wybitnych Polaków, zamieszczało utwory i życiorysy poetów pol., wiersze patriot. (zwłaszcza w okresie 1861-64), powieściumoralniające, podawało w przystępnej formie przeglądy wydarzeń w kraju (m. in. o powstaniu styczniowym) i na świecie. Poczytne na Pomorzu i w Wielkopolsce (1871 nakład wynosił 12 tys. egz.), 1880 przeniesione przez Tomaszewskiego do Poznania, wkrótce podupadło; 1907 zakupione przez W. Kulerskiego, włączone zostało do jego wydawnictw grudziądzkich.

A. MAŃKOWSKI Dzieje drukarstwa i piśmiennictwa polskiego w Prusiech Zachodnich, Roczn. TNT. 14 (1907); Bibiiograiia czasopism pomorskich. Województwo bydgoskie, red. H. Baranowski, Tor. 1960; A. BUKOWSKI Pomorze Gdańskie w powstaniu styczniowym, Gd.

Do góry