Ocena brak

PRZYJACIEL, czasopismo polit. i społ.-oświat. dla ludu

Autor /ann_mar Dodano /20.03.2012

PRZYJACIEL, czasopismo polit. i społ.-oświat. dla ludu, wyd. w Toruniu 1875-1921; początkowo tygodnik, od 1892 ukazywało się 2 razy, od 1893 3 razy w tygodniu, od poł. 1915 dziennik. Wydawcy: I. Danielewski, S. Buszczyński (od 1897) i J. Brejski (od 1912). Redagowane było gł. przez Danielewskiego i od 1897 Brejskiego. P., podobnie jak poprzednio chełmiński —> „Przyjaciel Ludu", miał charakter pisma popularnego. Wiele uwagi poświęcał sprawom rei. oraz ugruntowaniu tradycji narodowych. Drukował m. in. doskonale napisane artykuły wstępne Danielewskiego Co słychać?, będące przeglądem wydarzeń krajowych i zagr., wiadomości z prowincji, doniesienia o działalności różnorodnych towarzystw pol.; stałą rubrykę stanowły Listy do Przyjaciela. Interesował się także sprawami lit., zamieszczając przedruki tłumaczeń i oryginalnych tekstów lit. (zwł. wiele utworów Sienkiewicza i Kraszewskiego), życiorysy pisarzy (Kraszewskiego, Długosza) i in. zasłużonych Polaków. W P. rozpoczął karierę dziennikarską i lit. H. Derdowski, ogłaszając pierwszą księgę kaszubskiej epopei Jak Czorlińsci do Pucka po sece jachał (1880) oraz Wałek na jarmarku (1882). W 1883-89 jako dodatek ukazywała się „Gazetka dla Dzieci", red. przez Danielewskiego. P. należał do poczytniejszych pism na Pomorzu.

Do góry