Ocena brak

Przygotowanie pacjenta do pobrania próbki moczu

Autor /gruszka Dodano /09.05.2014

Częstym problemem są przemijające zjawiska (białkomocz, krwinkomocz) oraz fałszywie ujemne wyniki badania moczu. Aby uniknąć tych zjawisk należy stosować standardową procedurę:

• Diureza

Gdy potrzebne jest czułe badanie skriningowe niezbędne jest uzyskanie niskiej diurezy (20-50 ml/godz.). Kiedy do badania wykorzystywana jest druga poranna próbka moczu wystarcza, aby badany nie przyjmował płynów rano. Przy wykorzystaniu pierwszej próbki porannej moczu niezbędne jest ograniczenie przyjmowania płynów przez badanego do co najwyżej szklanki wody od godziny 22.00 dnia poprzedzającego pobranie próbki.

W związku z zależną od wielkości diurezy i stopnia rozcieńczenia moczu zmiennością uzyskiwanych wyników oznaczeń stężeń substancji chemicznych w moczu i wyników badania osadu moczu wyrażanych w mmol lub mg na jednostkę objętości istnieje potrzeba standaryzacji wyniku badania moczu, tak by był on niezależny od wielkości diurezy (stopnia rozcieńczenia moczu czyli klirensu wolnej wody). W celu standaryzacji wyników oznaczeń wyraża się je jako U ość substancji wydalanych w moczu przez 24 h (oznaczenia w moczu ze zbiórki dobowej) lub oznacza się stężenie parametrów w pojedynczej próbce moczu i wyraża się ję jako stężenie na gram zawartej w moczu kreatyniny (możliwe u chorych z wydolnymi nerkami), czy też standaryzuje się wyniki do uśrednionej wartości osmolaJności moczu.

#    Wysiłek fizyczny i zmiany ortostatyczne

Wyeliminowanie związanego z wysiłkiem fizycznym białkomoczu lub krwiomoczu uzyskuje się przez prawidłowy wypoczynek nocny w dniu poprzedzającym badanie. Szczegółowe poinstruowanie pacjenta i jego współpraca jest w tym przypadku bardzo ważna, gdyż czynnik przedanalityczny, jakim jest wysiłek fizyczny, może zwiększyć nawet 10-krotnie wydalanie niektórych białek z moczem. W przypadku podejrzenia białkomoczu ortostatycznego należy pobrać do badania mocz po całonocnym spoczynku oraz, dla porównania, drugi lub trzeci mocz poranny, po wcześniejszym poinstruowaniu pacjenta o konieczności przebywania przed pobraniem w pozycji stojącej.

#    Inkubacja moczu w pęcherzu

Zgodnie z klasycznymi zaleceniami mikrobiologicznymi mocz do badania bakteriologicznego powinien być pobrany tak, aby umożliwić bakteriom 4-8-godzinną inkubację w pęcherzu. Zgodnie z tymi zaleceniami pierwsza próbka moczu porannego jest lepszym materiałem do wykrycia np. asymptomatycznej bakteriurii kobiet ciężarnych niż później pobrane próbki. Opinia ta wywołuje jednak wiele kontrowersji, gdyż udokumentowano, że wytworzony w nocy hiperosmotyczny mocz jest bakteriostatyczny. Praktyka wykazuje, że zazwyczaj nagłość występowania objawów infekcji dróg moczowych nie pozwala na specjalne przygotowanie chorego do pobrania materiału.

Większość badań morfologicznych i chemicznych nie wymaga specjalnej inkubacji. Badanie osadu moczu najlepiej jest wykonać po krótkiej 1 -2-godzinnej inkubacji, dlatego też dobre rezultaty daje wykorzystanie drugiej próbki porannej moczu.

#    Menstruacja

U kobiet w okresie okołomenstruacyjnym wykonywanie badań mikroskopowych moczu jest bezcelowe. Diagnostyka ostrych infekcji dróg moczowych u kobiet miesiączkujących nie różni się od diagnostyki w innych grupach chorych, należy pamiętać jedynie o tym. że badanie osadu moczu jest zwykle niemiarodajne z powodu erytrocyturii.

 

Podobne prace

Do góry