Ocena brak

Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego

Autor /kulka Dodano /19.12.2013

Przygotowanie fizyczne chorego przez pielęgniarki zależy od rodzaju operacji i miejsca jej przeprowadzenia. Przygotowanie fizyczne może mieć szerszy lub węższy zakres. Szerszy zakres, tj. wieloetapowe przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego, obejmujące okres przygotowania psychicznego i fizycznego przed, w trakcie i po operacji. Wszystkich chorych dotyczy usunięcie w dniu operacji protez zębowych, oczyszczenie pola operacyjnego przez usunięcie owłosienia i wstępne odkażenie miejsca operacji, założenie opasek sprężystych w przypadku żylaków kończyn dolnych, opróżnienie przewodu pokarmowego (dieta, wlew przeczyszczający), usunięcie makijażu (twarzy).

Większość tych czynności jest na ogół dla chorego przykra i wykracza poza zwykłą opiekę. Dlatego ważnym elementem jest takie działanie, które nie wzmaga napięcia psychicznego pacjenta.

Przygotowanie psychiczne jest ogromnie ważne. Wymaga od całego zespołu terapeutycznego wspólnego działania zmierzającego do zmniejszenia napięcia, stresu spowodowanego chorobą, operacją, postępowaniem pooperacyjnym i wynikiem leczenia. Niewiadome, które niepokoją chorego, jego doświadczenia wcześniejsze (operacje, znieczulanie), a także późniejsze (odległy wynik zabiegu) są powodem stresu. Dobry kontakt z chorym całego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego sprawi, że chory poczuje się pewniej.

Chory obawia się wszystkiego, a najbardziej czynności, które będą go zaskakiwały. Pełne informacje

o przebiegu leczenia, konieczności wykonania badań specjalistycznych, operacji i planu pielęgnacji przed- i pooperacyjnego rozwieją obawy przed np. możliwością pomyłek. Chory powinien znać zasady i sposoby przygotowania do zabiegu, a także wiedzieć, w jaki sposób będzie przebiegać pielęgnacja. Będzie wówczas ufnie i czynnie uczestniczył w procesie leczenia, pielęgnacji oraz rehabilitacji. Chorego należy też uprzedzić, że po operacji będzie przebywał na oddziale intensywnej opieki pooperacyjnej i fakt ten wynika z dbałości, a nie ze złego stanu zdrowia.

Pacjenta należy również poinformować o możliwości występowania powikłań i sposobach zapobiegania im oraz leczenia. Chory powinien być uprzedzony o terminie operacji przez lekarza, wówczas wymienione czynności nie będą dla niego zaskoczeniem. Należy poinformować chorego o roli anestezjologa i jego przygotowaniu do zabiegu. Niezwykle ważna jest rola psychologa, głównie jeżeli stan psychiczny pacjenta jest niepokojący. Poinformowanie chorego i wyjaśnienie, jaką będzie musiał przyjąć pozycję po zabiegu, jak będzie przebiegała wczesna i późna rehabilitacja, ma ogromny wpływ na przebieg rekonwalescencji chorego.

 

Podobne prace

Do góry