Ocena brak

Przyczyny powstawania pożarów oraz środki gaśnicze

Autor /Lily Dodano /07.04.2011

 

Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów:

 • nieostrożność i beztroska osób dorosłych i dzieci w obchodzeniu się z ogniem

 • w pomieszczeniach w których znajduje się ogień otwarty, robi się pranie, myje podłogi, używając płynów łatwopalnych

 • ludzie opuszczający mieszkanie i zapominający o wygaszeniu paleniska czy wyłączeniu kuchenki elektrycznej, żelazka lub grzejnika

 • nagminne palenie papierosów w obejściach, stodołach i innych budynkach gospodarczych, a także w lesie

 • wady urządzeń grzewczych, kominowych, oświetleniowych

 • uszkodzone części kuchni, piecyków, gniazdka lub wyłączniki elektryczne

 • wady budowlane, np. zbyt małe odległości między budynkami, stosowanie materiałów nie ogniotrwałych lub brak w kominach urządzeń przechwytujące iskry

 • pioruny, które najczęściej uderzają w odosobnione budynki, pojedyncze drzewa, transformatory

 • promienie słoneczne skupione przez soczewkę, szkło okularowe mogą być przyczyną pożaru, gdy padają na materiał łatwo plany

 • może nastąpić też samozapalenie, którym ulegają takie materiały jak: węgiel, torf, słoma, farby olejne

 • w czasie działań wojennych zagrożenie pożarowe zwiększa się dla dużych i gęsto zabudowanych miast, wsi, lasów i zbóż

Współczesne bojowe środki zapalające i termiczne czynniki rażenia broni jądrowej mogą wywołać jednocześnie wiele pożarów.

Środki gaśnicze – stosuje się zależnie od rodzaju pożaru. Jednym ze środków gaśniczych jest woda oraz wodne roztwory środków zwilżających. W określonych jednak przypadkach użycie wody nie jest wskazane, ponieważ zetknięcie się z nią np. sodu, potasu powoduje wydzielanie się z nich gazów palnych co przyczynia się do rozszerzania pożarów. Środkiem gaśniczym jest piasek. Nadaje się on głównie do gaszenia niewielkich zarzewi ognia i małych bomb zapalających. Nie należy go stosować do gaszenia płynów łatwo palnych zbiornikach, maszyn. Innym środkiem gaśniczym jest piana gaśnicza. Jej właściwości gaśnicze polegają na działaniu tłumiącym i izolującym palące się ciało od powietrza oraz działaniu chłodzącym. Środkiem gaśniczym jest też dwutlenek węgla. Nadaje się on do gaszenia wielu rodzajów pożaru, szczególnie cieczy palnych (farb i gazów), ponieważ nie zwilżą gaszonych materiałów. Nie przewodzi on prądu elektrycznego dlatego może być użyty do gaszenia instalacji elektrycznych pod napięciem. Grupę środków gaśniczych tworzą proszki gaśnicze. Gaszą materiału palące się w wysokiej temperaturze, płyny łatwo palne, substancje gazowe i metale lekkie. Stosuje się ich do gaszenia instalacji elektrycznych pod napięciem (kabli, muf) i pożarów w archiwach, muzeach, ponieważ nie powodują zniszczeń.

Podobne prace

Do góry