Ocena brak

Przyczyny odkryć geograficznych w ujęciu stosunków międzynarodowych

Autor /Zerpaphspeemy Dodano /07.07.2006

Przyczyny odkryć geograficznych
Przygotowania do ekspansji kolonialnej wiązały się z rozszerzeniem kontaktów handlowych Europy ze Wschodem. Z pragnieniem odkrycia i zbadania nieznanych dotąd części kuli ziemskiej. Także chęć niesienia chrześcijaństwa, służba Boża. Akcja kolonizacyjna miała na celu złagodzenie trudności w handlu ze wschodem (wysokie ceny towarów- arabscy, tureccy pośrednicy). Za towary wschodnie kupcy europejscy płacili srebrem, którego wydobycie zaczęło się zmniejszać w XV w. na skutek wyczerpywania dotychczas eksploatowanych złóż. Ograniczenie możliwości zakupu tych towarów stało się jedną z przesłanek odkryć geograficznych i podbojów kolonialnych. Jeszcze inna wynikała z następstw wyzwolenia w XV w Hiszpanii z rąk Arabów. Po walkach z Arabami wytworzyła się w Hiszpanii warstwa tzw. Hidalgów, z których potem zaczęli rekrutować się żeglarze oraz późniejsi zdobywcy i urzędnicy kolonialni. Na wzrost zainteresowania Europejczyków innymi częściami kuli ziemskiej wpłynęły także postępy w geografii i astronomii, nawigacji, żegludze morskiej(kompas, busola magnetyczna, dokładniejsze mapy, kartografia, trójmasztowce-możliwość płynięcia pod wiatr). Wśród przyczyn odkryć geogr. i podbojów kolonialnych znalazły się także przesłanki społeczne, polityczne, religijne, w tym znaczny przyrost ludności europejskiej, chęć ucieczki przed prześladowcami, narodowe ambicje, żądza przygód i sławy, pragnienie nawracania pogan na chrześcijaństwo.

Przyczyny i sytuacja Europy
przed odkryciami geograficznymi
Czasy renesansu, XV i XVI stulecie, nazywano również epoka odkryć geograficznych, gdyż w tych czasach Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę (1492), Vasco da Gama znalazł drogę morska do Indii (1498), a Ferdynand Magellan opłynął ziemię dookoła (1519-1521). Nie oznacza to oczywiście, ze w innych latach nie było zasługujących na uwagę odkryć geograficznych. Tak np. norwescy Wikingowie popłynęli w roku tysięcznym do Ameryki, Marco Polo zaś już w XIII wieku podróżował lądowym szlakiem do Indii i Chin. Odkrywcze podróże renesansu były organizowanymi na wielką skalę ekspedycjami, finansowanymi przez władców i kupców. Europejscy królowie i handlarze liczyli w wyniku tych podróży na korzystna wymianę handlowa z bogatymi krajami Indii i Azji Wschodniej. Ponadto Hiszpania i Portugalia spodziewały się rozszerzyć ta droga swoją władzę na świat pozaeuropejski, aby uzyskiwać nie tylko gospodarcze, lecz także polityczne i militarne korzyści. Obok tych motywów w XV stuleciu bodźcem do odkrywczych wypraw były jeszcze tradycje z wypraw krzyżowych oraz misjonarska gorliwość w nawracaniu innych krajów. Chodziło też o wyparcie wpływów islamu na obszarze Morza Śródziemnego i szerzenie chrześcijaństwa na całym świecie. Nowa wiedza w dziedzinie nawigacji i kartografii oraz rozwój nowej techniki w żegludze stworzyły przesłanki sukcesu odkrywczych podróży.

Podobne prace

Do góry