Ocena brak

PRZYCZYNY ABSENCJI WYBORCZEJ W POLSCE W OPARCIU O PARADYGMAT SOCJALNO - KULTUROWY, RACJONALNEGO WYBORU I UWARUNKOWA SOCJOTECHNICZNYCH

Autor /Felek Dodano /18.07.2011

Wśród niegłosujących dominują wyborcy gorzej wykształceni, biedniejsi, należący do mniejszości etnicznych. Społeczne upośledzenie jest czynnikiem, który negatywnie wpływa na motywacje do uczestnictwa w wyborach. Chodzi tu raczej, o deprywację względną. Oczywiście nie jest tak, że w państwach biednych frekwencja jest niska a w bogatych wysoka.

Doskonałym przykładem jest USA, gdzie frekwencja jest znacznie niższa niż nawet w najbiedniejszych krajach Unii Europejskiej(z wyjątkiem Polski). W Rumunii, o wiele biedniejszej niż Polska, średnia frekwencja w wyborach parlamentarnych jest o blisko 25 % wyższa niż w naszym kraju.

  • Paradygmat racjonalnego wyboru:

Eksponuje się fakt relatywnie wysokich kosztów uczestnictwa w porównaniu z trudno wymiernymi korzyściami płynącymi z faktu głosowania.

  • Paradygmat uspołecznionej jednostki:

Absencja jest konsekwencją ułomnej socjalizacji politycznej, w trakcie której winny być wdrażane wzory obywatelskości, zakładając m.in. uczestnictwo w wyborach. Owe wzory zakorzenione są w tradycji, co przenosi problem partycypacji na poziom wspólnot. Ważne jest tutaj również pojęcie identyfikacji partyjnej. To ich niedorozwój skutkuje wysoką absencją. Niski poziom identyfikacji partyjnych jest oczywisty w krajach młodych demokracji, gdzie mamy do czynienia z niestabilnym układem partii politycznych.

Podobne prace

Do góry