Ocena brak

Przychody budżetu państwa

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

Przychody budżetu państwa to:

  1. środki publiczne pochodzące z emisji skarbowych papierów wartościowych,

  2. środki publiczne pochodzące z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych i zagranicznych,

  3. środki publiczne pochodzące z pożyczek,

  4. środki publiczne pochodzące z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa

  5. nadwyżki budżetu państwa z lat ubiegłych (nadwyżkę możemy wykorzystać tylko na sfinansowanie deficytu).

Podobne prace

Do góry