Ocena brak

Przeznaczenie

Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012

Wybranie do zbawienia wskutek uprzedniej wiedzy i woli Boga (zob. Mt 20, 23; J 10, 29; Rz 8, 28-30; Ef l, 3-14). Spór z pelagianami wywołał u św. Augustyna z Hippony (354-430) pewne skrajne stwierdzenia, jakoby Bóg wybierał (z “mnóstwa grzechów”, jakim jest rodzaj ludzki) tylko nie-których ludzi do zbawienia wiecznego.

Jan Kalwin (1509-1564), odrzucając powszechną wolę zbawczą Boga, przyjmował podwójne przeznaczenie: niektórzy ludzie są wybrani przez Boga do zbawienia wiecz-nego, a inni znowu są przeznaczeni na wieczne potępienie. Pogląd ten, głoszony wcześniej przez mnicha Gottschalka (ok. 804-869), był wielokrotnie potępiany (zob. DH 621, 685, 1567; ND 1967).

Chociaż przeznaczenie występuje w obronie pierwszeństwa łaski Bożej, od której całkowicie zależymy, nie może ono jednak doprowadzić ani do zaprzeczenia powszechnej woli zbawczej Boga (1 Tm 2, 3-6), ani do odrzucenia ludzkiej wolnej woli (zob. DH 396-397; ND 1921-1922).

Zob. apokatastaza, kalwinizm, łaska, molinizm, opatrzność, pelagianizm, wiedza uprzednia, wolna wola, wszechwiedza, zasługa, zbawienie.

Podobne prace

Do góry