Ocena brak

PRZEZDZIECKI ALEKSANDER

Autor /ann_mar Dodano /20.03.2012

PRZEZDZIECKI ALEKSANDER, ur. 29 VII 1814 w Czarnym Ostrowiu (Podole), zm. 26 XII 1871 w Krakowie, mecenas, wydawca, historyk. Uczeń Liceum Krzemienieckiego i student (1832-34) uniw. berlińskiego, od 1842 przebywał w Warszawie (czł. redakcji „Biblioteki Warsz."), od 1863 za granicą. Historyk z zamiłowania (pod koniec życia zainteresowany też archeologią), niemałe swoje dochody obracał na poszukiwania archiwalne w kraju (zaczęte podczas podróży urzędowej 1839, której owocem były „obrazy miejsc i czasów" Podole, Wotyń, Ukraina t. 1-2 1841) i za granicą (m. in. podczas podróży 1845-49), powiększanie odziedziczonej po ojcu biblioteki, m. in. w zakresie rkpsów (gł. hist., ale też autograf Grażyny) i finansowanie przedsięwzięć kult., zwł. publikacji źródłowych, których był często inicjatorem i organizatorem. Głównym dziełem P. jako historyka były „obrazy rodziny i dworu'' Zygmuntów Jagiellonki polskie w XVI wieku (t. 1-4 1868, t. 5 wyd. J. Szujski 1878), jako wydawcy- Opera omnia J. Długosza (t. 2-14 1878-87), a ponadto edycja kroniki Wincento zw. Kadłubkiem (1862) i oprać, z E. Rastawieckim 3 serie Wzorów sztuki średniowiecznej i z epoki odrodzenia po koniec wieku XVII w dawnej Polsce (1853-69). Zapomnieniu uległa, krytykowana.już współcześnie, czysto lit. twórczość P., autora kilku pol. i franc. dramatów historycznych (Jadwiga 1844 i in.).

SPKP (J. Szwarc, Z. Wdowiszewski); A. BIERNACKI A.P., „Kwart. Historii Nauki i Techn." 1972 nr 2.

Podobne prace

Do góry