Ocena brak

Przewodniki prądu

Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012

Substancje, przez które może przepływać prąd elektryczny nazywane są przewodnikami. Me­tal i grafit (odmiana węgla), są dobrymi prze­wodnikami prądu. Są również substancje, ta­kie jak bursztyn, wosk, olej, szkło, papier, tworzywa sztuczne, które w normalnych wa­runkach nie przewodzą prądu elektrycznego. Takie substancje nazywane są izolatorami.
Załóżmy, na przykład, że mamy metalową kulę naładowaną dodatnio i drugą, identyczną, ale naładowaną ujemnie. Jeśli obie kule połą­czymy jakimś przewodnikiem, to elektrony z kuli ujemnie naładowanej będą przepływać do kuli dodatnio naładowanej, aż ilość cząstek dodatnich i Ujemnych w obu kulach będzie identyczna. Jest to możliwe, gdy obie kule są połączone przewodnikiem.
Wielu naukowców prowadziło eksperymen­ty z elektrycznością już w XVIII w. Wykorzy­stywali; oni urządzenia, które poprzez pociera­nie materiałów wzajemnie o siebie produko­wały użyteczny ładunek elektryczny. Jakkol­wiek, gdy przewodniki były połączone, ten ła­dunek był nagle zobojętniany. Możliwość pro­dukowania dość silnego prądu przez dłuższy czas była wykorzystywana w różnych ekspe­rymentach. W latach 70. włoski naukowiec Alessandro Volta wynalazł elektryczne ogni­wo i baterię.

Podobne prace

Do góry