Ocena brak

PRZEWODNIK NAUKOWY I LITERACKI

Autor /ann_mar Dodano /20.03.2012

PRZEWODNIK NAUKOWY I LITERACKI, dodatek miesięczny do „Gazety Lwow.", wyd. we Lwowie 1873-1919 (z przerwą I 1915-VIII 1916). Założycielem i pierwszym red. był Władysław Łoziński, nast. 1883-1919 A. Krechowiecki, 1919 S. Rossowski. Pismo nauk., z przewagą problematyki hist., zamieszczało także rozprawy, artykuły oraz materiały źródłowe z zakresu historii sztuki, krajoznawstwa, etnografii, pedagogiki, psychologii, nauk przyr. i społecznych. Obok historii najważniejszy dział stanowiła historia literatury (przegląd literatury pol. i obcej, studia hist. lit. i biogr., bloki niedruk. korespondencji, m. in. Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, J.B. Zaleskiego). Wśród sporadycznie zamieszczanych utworów lit. znalazły się m. in. Arystofanesa Ptaki, Calderona Życie snem, Norwida Assunta. P.N. i L., wydawany przeciętnie w nakł. ok. 110 egz., był jednym z lepszych pism nauk. epoki, skupiał bowiem wybitnych historyków i in. uczonych. Współpracowali z nim m. in. M. Bobrzyński, W. Kętrzyński, L. Kubala, K. Liske, M. Rolle, S. Smolka, J. Szujski, w dziale lit. K. Chłędowski, K. Estreicher, P. Chmielowski, J. Kallenbach, A. Małecki, R. Piłat, M. Szyjkowski, J. Tretiak.

J. KLEINER Historia „P.N. i L." 1872-1911, w: Stulecie „Gazety Lwowskiej" (zbiór.), t. 2, cz. 3, Lw. 1912. ,

Podobne prace

Do góry