Ocena brak

Przewód trzustkowy

Autor /abibigail Dodano /10.01.2012

Przewód trzustkowy (ductus pancreaticus s. Wirsungi) rozpoczyna się w obrębie ogona przez połączenie się mniejszych przewodzików; biegnie on dalej w licznych zygzakowatych skrętach wewnątrz tkanki łącznej mię-dzyzrazikowej w stronę prawą wzdłuż długiej osi narządu, jednak trochę bardziej zbliżając się do powierzchni tylnej (daje się najlepiej wypreparować od tyłu). Na poziomie szyjki przewód trzustkowy kieruje się ku dołowi, do tyłu i na prawo; w obrębie głowy zbliża się do przewodu żółciowego wspólnego i przebija ścianę dwunastnicy. Ujście jego leży już to samodzielnie u dolnego końca fałdu podłużnego dwunastnicy na brodawce dwunastnicy większej, już to wspólnie z przewodem żółciowyrp wspólnym na uchyłku Vatera. Połączenie obu przewodów wykazuje dużą zmienność, o czym mowa była poprzednio. Wzdłuż swego przebiegu przewód trzustkowy przyjmuje liczne drobniejsze, rozgałęziające się przewody; większe z nich biegną pionowo, jedne z góry na dół, inne od dołu ku górze. Przewód trzustkowy łatwo daje się odszukać, gdyż swym śnieżnobiałym zabarwieniem odróżnia się od ciemniejszej barwy trzustki. Grubość przewodu wzrasta od jego początku (około 2 mm) do końca (około 4 mm); w przejściu przez ścianę dwunastnicy bardzo się zwęża.

Ściana przewodu trzustkowego (tak samo jak przewodu dodatkowego) jesl cienka, wysłana jednowarstwowym nabłonkiem wałeczkowatym, w którym znajdują się komórki kubkowre wydzielające śluz i który z zewnątrz otoczony jest cienką łączno tkanko wrą blaszką właściwą błony śluzowej. Podobnie jak przewód żółciowy wspólny, również przewód trzustkowy ma u swego końca silniejsze pasmo okrężnych włókien mięśniowych gładkich, tworzące zwieracz przewodu trzustkowego. Czynność tego pasma polega na przerywaniu odpływu soku trzustkowego; poza tym przypuszczalnie zapobiega ono przedostawaniu się zawartości jelita do trzustki.

W rzucie na przednią ścianę brzucha ujście przewodu trzustkowego do dwunastnicy leży na linii łączącej pępek ze szczytem dołu pachowego prawego; ujście to, jak również ujście przewodu żółciowego wspólnego znajdują się na tej linii w odległości 5—7 cm od pępka (Desjardins).

Podobne prace

Do góry