Ocena brak

PRZEWLEKLE TOKSYCZNE ZAPALENIE NEREK

Autor /imany Dodano /19.02.2013

Określenie. Jest ta stan, w którym stwierdza się zwiększone zwłóknienie tkanki śródmiąższowej nerek, wywołane czynnikami toksycznymi, któremu towarzyszą zazwyczaj nacieki drobnookrągłokomórkowe oraz zaniki cewkowe.

Etiologia. Przewlekłe toksyczne zapalenie nerek (p.t.z.n.) może być wywołane czynnikami o działaniu alergicznym lub chemicznym, z tych ostatnich na specjalną uwagę zasługuje fenacetyna lub produkty jej rozpadu.

Kłębki mogą być nie zmienione lub wykazywać zgrubienia torebki kłębka nerkowego (Bowmana) i zwłóknienia oko-iotorebkowe oraz hialinizację włośniczek. Cewki ulegają zanikowi. Tkanka śródmiąższowa, zwłaszcza w okolicy rdzenia, jest przerosła, zwłókniała, na-cieczona limfocytami i komórkami plazmatyczny-mi. Często stwierdza się martwicę brodawek. W przeciwieństwie do przewlekłego odmiëdniczkowe-go zapalenia nerek zmiany powyższe są rozlane, a miedniczki — jeśli nie ma martwicy brodawek — nié zmienione.

Patofizjologia. Zmiany śródmiąższowe prowadzą do zaniku ttefrOnów, martwicy brodawek i powstania mocznicy. Jeśli przyczyną choroby jest fenacetyna, zwykle rozwija się również niedokrwistość hemolityczna.

Objawy kliniczne. Choroba zaczyna się podstępnie, po wielu latach przewlekłego nadużywania proszków od bólu głowy, w skład których wchodzi fenacetyna. Po pierwszym okresie, bezobjawowym, następuje drugi, cechujący się występowaniem niewielkiej niewydolności nerek, zwiększonej utraty sodu z moczem oraz niedokrwistości hemoli-tycznej. W okresie trzecim mocznica pogłębia się i dołącza się nadciśnienie tętnicze. W moczu nie ma zmian poza izostenurią lub też wykrywa się niewielkie ilości białka, a w osadzie — krwinek czerwonych i białych. W każdej chwili mogą wystąpić objawy martwicy brodawek nerkowych.

Rozpoznanie. Chorobę rozpoznaje się na podstawie stwierdzenia objawów uszkodzenia nerek oraz niedokrwistości hemolitycz-l nej u osoby, która od wielu łat zażywa fenacetynę.

Rokowanie. Zależy ono od stanu nerek w chwili rozpoznania choroby. Po odstawieniu czynnika toksycznego stan chorego może ulec wybitnej poprawie.

Zapobieganie. Polega ono na unikaniu czynników toksycznych i alergizujących.

Leczenie. Leczenie jest objawowe.

 

Podobne prace

Do góry