Ocena brak

Przetwarzanie odpadów drzewnych

Autor /Adain Dodano /13.08.2005

Odpady drzewne powstają u producentów i użytkowników wyrobów bazujących na przerobie surowca drzewnego, materiałów tartych i materiałów drewnopodobnych. Można je podzielić na odpady poprodukcyjne i odpady poużytkowe.
Z punktu widzenia zagrożenia dla środowiska odpady drzewne można podzielić na odpady czystego drewna oraz odpady zanieczyszczone chemicznie.
Zagospodarowanie odpadów drewna naturalnego nie stanowi problemu; w zasadzie wszystkie odpady tego typu wykorzystywane są do we wtórnym obiegu.
Zagospodarowanie drzewnych odpadów zawierających produkcyjne domieszki syntetycznych związków chemicznych są poważnym problemem dla wielu zakładów ze względu na możliwość skażenia środowiska.

Opakowania drewniane występujące w obrocie to różnego rodzaju skrzynki, klatki i łubianki, a także palety drewniane (od 2004 r. palety nie będą objęte obowiązkiem recyklingu). Poza opakowaniami wykorzystywanymi w eksporcie, duża część opakowań drewnianych to opakowania wielokrotnego użytku, o różnym okresie użytkowania. Ilość odpadów poużytkowych z opakowań drewnianych wynosi około 500 tys. Mg, z czego około 80% to odpady z palet drewnianych. Aktualna struktura i dotychczasowe trendy w zużyciu opakowań drewnianych pozwalają przewidywać, że ilość ta w najbliższych latach nie ulegnie większym zmianom. Od kilku lat zużycie opakowań drewnianych jest bowiem ustabilizowane, natomiast wzrasta produkcja i eksport palet.

Drewno ze zużytych opakowań i palet drewnianych to różnego rodzaju listwy i deski, które mogą być wykorzystane jako materiał do produkcji małych wyrobów drzewnych, płyt pilśniowych lub wiórowych lub masy celulozowej. Płyty pilśniowe są wytwarzane ze spilśnionych włókien drzewnych, zmieszanych z klejami i impregnatami, sprasowanych pod ciśnieniem. Płyty wiórowe natomiast są wytwarzane z wiórów drzewnych zmieszanych z klejami i sprasowanych. Drewno poużytkowe może być także wykorzystane do produkcji płyt czy mas celulozowych, jeśli nie zawiera gwoździ, jak również nie jest silnie zabarwione czy impregnowane. Te formy przetwórstwa wymagają selektywnej zbiórki drewna poużytkowego. Takiego systemu w Polsce praktycznie nie ma. Drewno poużytkowe często jest używane w gospodarstwach domowych jako opał. Może być oczywiście również wykorzystane do spalania z odzyskiem energii. Sposobem unieszkodliwienia odpadów drewnianych jest także kompostowanie, jednak ze względu na przydatność drewna do recyklingu materiałowego czy odzysku energii, nie jest to sposób zalecany. Trudności w recyklingu tego rodzaju odpadów wynikają przede wszystkim z ich rozproszenia i konieczności usunięcia zanieczyszczeń metalowych.

Podobne prace

Do góry