Ocena brak

Przetrwały przewód tętniczy (PDA - patent ductus arteriosus)

Autor /reva Dodano /23.06.2014

Przewód tętniczy jest naczyniem łączącym aortę z pniem płucnym, przez które w życiu płodowym przepływa krew, omijając łożysko płucne. Po urodzeniu dziecka płuca przejmują funkcję wymiany gazowej. U donoszonych noworodków przewód ulega zamknięciu w czasie 24 godzin. Do zamknięcia przewodu dochodzi w wyniku działania tlenu oraz spadku stężenia łożyskowej i endogennej prostaglandyny. Jeśli naczynie pozostaje drożne, rozpoznajemy przetrwały przewód tętniczy. U noworodków urodzonych przedwcześnie zamknięcie przewodu jest opóźnione.

Objawy, czyli jak rozpoznać

    skurczowo-rozkurczowy szmer, najlepiej słyszalny w polu osłuchiwania tętnicy płucnej i pod lewym obojczykiem, niekiedy z ■wyczuwalnym kocim mrukiem

•    wysokie i chybkie tętno na tętnicach obwodowych

•    zwiększona amplituda ciśnienia tętniczego (różnica pomiędzy wartością skurczową a rozkurczową).

wcześniaków PDA może być wadą zagrażającą życiu, powodować objawy niewydolności serca, obrzęk płuc, zaburzenia oddychania z koniecznością stosowania długotrwałej sztucznej wentylacji. U niemowląt i starszych dzieci przy dużym przecieku mogą występować nawracające zakażenia dróg oddechowych, zapalenia oskrzeli i płuc.

Wykonywane badania

•    w RTG klatki piersiowej rysunek naczyniowy płuc jest wzmożony, uwypuklony pień tętnicy płucnej, powiększony lewy przedsionek i lewa komora; obraz radiologiczny może być w normie

•    w EKG mogą wystąpić cechy przeciążenia lewego przedsionka i lewej komory

•    rozpoznanie przetrwałego przewodu tętniczego ustala się na podstawie badania echokardiograficznego i zarejestrowania skurczowo-rozkurczowego przepływu w tętnicy płucnej metodą dopplerowską.

Schemat leczenia

U większości wcześniaków przewód zamyka się samoistnie. Jeśli przeciek jest hemodynamicznie istotny, stosuje się ograniczenie podaży płynów, leki moczopędne, w leczeniu niewydolności serca - katecholaminy. Jeśli objawy nie ustępują do 4.-5. doby życia, wskazane jest zamknięcie przewodu metodą farmakologiczną (stosując inhibitory prostaglandyn: indometacynę lub ibu-profen) lub chirurgiczne podwiązanie. U noworodków donoszonych bez cech niewydolności serca, zabieg zamknięcia PDA można odroczyć do 6. miesiąca życia, ze względu na możliwość samoistnego zamknięcia.

W przypadku stosowania farmakologicznej metody zamykania PDA koniecz- i ne jest dokładne monitorowanie diurezy noworodka i wskaźników funkcji i nerek, jonogramu i równowagi kwasowo-zasadowej (indometacyna i, w mniejszym stopniu ibuprofen, upośledzają przepływ nerkowy), obserwacja karmień i stolców (leczenie upośledza przepływ w naczyniach krezkowych, co wiąże się z ryzykiem martwiczego zapalenia jelit) oraz obserwacja krwawień -(możliwe zaburzenia krzepnięcia).

 

Podobne prace

Do góry