Ocena brak

Przetrwały przewód tętniczy

Autor /margolcia Dodano /26.06.2014

Jest to połączenie aorty na wysokości cieśni z tętnicą płucną występujące w okresie płodowym, które u donoszonych noworodków ulega samoistnemu zamknięciu po urodzeniu. Początkowo przewód tętniczy kurczy się, a następnie dochodzi do przemian anatomicznych i całkowite zamknięcie przewodu następuje w 3-4 tygodniu życia. U wcześniaków proces zamykania przewodu jest opóźniony, a niekiedy nie następuje. Wiadomo, że im niższa urodzeniowa masa ciała, tym również mniejsze prawdopodobieństwo samoistnego zamknięcia przewodu tętniczego.

Zaburzenia hemodynamiczne polegają na lewo-prawym przepływie krwi z aorty do tętnicy płucnej. Wielkość przecieku krwi zależy od średnicy przewodu oraz ciśnienia i opora płucnego i systemowego.

Objawy kliniczne zależą od wieku dziecka i szerokości przewodu. U noworodków i wcześniaków może nie występować szmer w sercu do czasu obniżenia oporu płucnego. U dzieci starszych charakterystyczne są głośny skurczowo-roz-kurczowy, tzw. szmer ciągły, maszynowy, pokrywający I i II ton serca, oraz wysoka amplituda ciśnienia tętniczego, tj. niskie ciśnienie rozkurczowe w'stosunku do skurczowego. Zmiany w obrazie radiologicznym klatki piersiowej i elektrokardiograficzne zależą od wielkości przecieku, analogicznie jak w ubytku przegrody międzyprzedsionkowej i międzykomorowej. W nieistotnym hemodynamicznie przecieku przez przewód tętniczy wynik badania może być prawidłowy.

Badanie echokardiograficzne uwidacznia połączenie między aortą a tętnicą płucną z oceną szerokości przewodu i kierunku przepływu krwi. Diagnostycznego cewnikowania serca przy tej wadzie praktycznie nie wykonuje się. Charakterystyczne jest przejście cewnika z tętnicy płucnej do aorty, a podanie środka cieniującego do aorty uwidacznia długość i szerokość przewodu.

Leczenie chirurgiczne polega na podwiązaniu przewodu od strony tętnicy płucnej i aorty, a następnie przecięciu. U wcześniaków podejmuje się próby farmakologicznego zamykania przewodu stosowaniem indometacyny lub ibupro-fenu. Obecnie najczęstszą metodą leczenia jest przezcewnikowe, przezskóme zamykanie przewodu sprężynką wewnątrznaczyniową (coil).

 

Podobne prace

Do góry