Ocena brak

Przesuwalność zrazików i znaczenie czynnościowe przegród międzyzrazikowych

Autor /dianka Dodano /11.01.2012

Z powodu wiotkości tkanki łącznej przegród międzyzrazikowych, zraziki płuc ne są przesuwalne jedne w stosunku do drugich. Dlatego też obrzęk (oedema) przegród międzyzrazikowych wskutek napięcia tkanki łącznej międzyzrazikowej powoduje nie-przesuwalność zrazików i silniejsze ustalenie całego płuca. W warunkach prawidłowych z powodu przesuwałności zrazików przy zmianie kształtu całego płuca poszczególny zrazik nie ulega zniekształceniu, dzięki czemu kształt pęcherzyków pozostaje bez zmiany.

częściach ulegających silnym zmianom kształtu (np. na ostrych brzegach płuc, w języczku, w odpowiadających mu częściach płata środkowego, na powierzchni przeponowej płuca) występuje też znaczne zróżnicowanie zrazikowe, podczas kiedy np. w częściach środkowych płuc w bliskości wnęki zróżnicowanie to nie występuje, tkanka płucna sąsiednich zrazików bezpośrednio łączy się z sobą; w tych okolicach płuca ulegają mniejszym zmianom kształtu.

Podobne prace

Do góry