Ocena brak

Przesłanki uznania administracyjnego i jego znaczenie

Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011

Uznanie adm. zapewnia ustawodawca, ponieważ musi ono wynikać z normy prawnej /ustawowej/.

Upoważnienie /techniczne/ do uznania przybiera formę wyrażnego wskazania na uznanie, “może”, ”jest upoważniony”, bądż wynika to z całokształtu uregulowania.

Uznanie stwarza adm. możliwość działania na własną odpowiedzialność, na podstawie upoważnienia udzielonego przez ustawę. Gdy administracja działa na podstawie uznania, to wtedy jej szczególnym obowiązkiem jest dokładne zbadanie sprawy, rozważenie okoliczności indywidualnych i powinna wybrać rozstrzygnięcie optymalne Zawsze powinna mieć adm. na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. /z art.7 k.p.a./

W związku z instytucją uznania administracyjnego wyodrębniamy:

-akty wydawane w zakresie /na podstawie/ ścisłego związania ustawowego

-akty oparte na uznaniu administracyjnym

Decyzje adm. oparte na uznaniu podlegają kontroli Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W ustawach pojawiają się pojęcia nieokreślone takie jak interes społeczny, interes publiczny, dobro publiczne, ważny interes stron i inne. Ustalenie co kryje się pod tymi pojęciami należy do adm. wykonującej ustawy. Ocena czy to ustalenie jest prawidłowe, podlega kontroli sprawowanej przez instytucje kontroli, łącznie z sądem adm .w zakresie jego kompetencji.

Podobne prace

Do góry