Ocena brak

Przesłanki powstania gospodarki towarowej

Autor /Ella Dodano /16.04.2011

 

Gospodarka towarowa wyłoniła się z gospod. naturalnej, gdy zostały spełnione dwie przesłanki: społeczny podział pracy (wyodrębnienie się rolnictwa z pasterstwa, rzemiosła z rolnictwa i kupiectwa), odosobnienie producentów, czyli ekonomiczne wyodrębnienie się producentów na bazie prywatnej własności środków produkcji.

Podobne prace

Do góry