Ocena brak

PRZESŁANKA

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PRZESŁANKA gr. prótasis, lemma; łc. praemissa; ang. premise, premiss; fr. premisse; nm. Pramisse, Yordersatz

log. Zdanie przyjęte w rozumowaniu ja­ko podstawa do uznania —> wniosku. Wy­różnia się przesłanki ostateczne, tj.:

  1. aksjomaty — w naukach formalnych,

  2. twierdzenia oparte bezpośrednio na doświadczeniu — w naukach empirycz­nych.

W logice tradycyjnej: przesłanki -> sylogizmu — dwa jego pierwsze człony: prze­słanka większa — zawierająca ter­miny średni (M) i większy (P), prze­słanka mniejsza — zawierająca ter­miny mniejszy (S) i średni (M). Obydwie przesłanki tworzą poprzednik, z którego wynika wniosek. W —> polisylogizmie prze­słanką jest każdy jego człon poprzedzają­cy wniosek.

Podobne prace

Do góry