Ocena brak

PRZERYWKA

Autor /sunrise Dodano /07.03.2013

PRZERYWKA — ręczne przerzedzanie zbytgęsto rosnących roślin, z zachowywaniem określonychodstępów w rzędach. Przy przerywcc burakówpozostawia się pojedyncze rośliny, a przyprzerywce kukurydzy — bądź pojedyncze, bądźpo dwie razem. Przep'wa się rośliny, które wymagająwiększej powierzchni do swego rozwoju.

Podobne prace

Do góry