Ocena brak

Przerwanie biegu przedawnienia

Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011

Powodują okoliczności:

  • przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju

  • przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje

Przerwanie biegu przedawnienia polega na tym, że z powodu przewidzianego w przepisie przedawnienie przestaje biec a po przeminięciu powodu przedawnienie zaczyna biec od początku (cały okres dotychczasowego przedawnienia uważa się za niebyły).

Podobne prace

Do góry