Ocena brak

Przerost palców

Autor /kulka Dodano /20.12.2013

Obraz kliniczny charakteryzuje się zwiększoną i narastającą ze wzrostem dziecka długością i obwodem jednego lub więcej palców (ryc. 26.50). Przerost zarówno tkanek miękkich, jak i kości obejmuje często stopę (pes gigasmacropedia, hypertrophia con-genita pedis), a nawet wyżej leżące części kończyny dolnej (hypertrophia congenita cruris, hypertrophia congenita extremitatis inferioris). W tej postaci częściej spotykamy plamy barwnikowe skóry i rozszerzenie żył powierzchniowych. Chory ma trudności z doborem obuwia.

Obraz radiologiczny, wykazujący przerost paliczków, a niekiedy również odpowiadającej im k. śródstopia (ryc. 26.51), warto uzupełnić arteriografią dla wykazania ewentualnych anomalii naczyniowych.

Leczenie, z zasady chirurgiczne, jest często wieloetapowe. Z jednej strony polega na stopniowym usuwaniu przerośniętej tkanki tłuszczowej, z drugiej zdąża do zmniejszenia długości palca, niekiedy również k. śródstopia. Leczenie to nie zawsze przynosi trwały i zadowalający efekt. Wśród proponowanych operacji wymienia się częściową lub całkowitą resekcję paliczka, chirurgiczny palcozrost sąsiednich palców z następowym usunięciem przerośniętych tkanek miękkich, amputację palca (z wyjątkiem drugiego, gdyż doprowadza do koślawości palucha) lub palca wraz z k. śródstopia, epifizjodezę lub osteotomię skracającą (zwłaszcza I promienia). W przypadkach ewidentnych zmian naczyniowych opisywano poprawę po ich usunięciu i podwiązaniu dodatkowych tętnic.

Przy przeroście goleni lub całej kończyny dolnej stosujemy, w zależności od stopnia przerostu, obuwie ortopedyczne, a w odpowiednim wieku epifizjodezę w obrębie kości długich.

 

Podobne prace

Do góry