Ocena brak

PRZEPUST

Autor /sunrise Dodano /07.03.2013

PRZEPUST — budowla umożliwiająca przeprowadzeniedrogi lub grobli puc/, niewielki ciek*w rowach melioracyjnych najczęściej wykonuje sięprzepusty z ru r betonowych, niczbrojonycho średnicy nie mniejszej niż 60 cm, co umożliwiaoczyszczanie przepustu z namułu; rury układa sicrówno z dnem rowu, na podsypce grubości20—40 cm ze żwiru lub piasku, zapewniającspadek 1—3%. Woda nic powinna zatapiaćgórnej krawędzi wlotu przepustu; aby uniknąćpodmycia lub opłynięcia przepustu, przy wlociebrukuje się dno rowu na odcinku 2 m i wykonujepróg oraz przyczółki betonowe lub z ubitejtłustej gliny; za wylotem również brukuje się równa odcinku 3 m. Niekiedy przepusty wykorzystujesię do zatrzymywania odpływu wody z rowówodwadniających, wykonując przy wlocie przepustuzastawkę.

Podobne prace

Do góry