Ocena brak

Przeprowadzanie badań

Autor /jolka Dodano /26.05.2014

Kolejnym etapem badań pedagogicznych jest samo ich przeprowadzanie. Zależy ono nie tylko od odpowiednio dobranych lub samodzielnie skonstruowanych metod i technik badawczych, lecz także w niemałej mierze od sposobu posługiwania się nimi, w tym zwłaszcza przestrzegania określonych warunków poprawnego ich stosowania. Są nimi — zgodnie z sugestiami R. Dietericha (1972, s. 54 i n.) — następujące warunki:

1.    Atmosfera pozbawiona większych napięć psychicznych, pozwalająca badanym zaufać osobie przeprowadzającej badania zarówno w sprawie podanego im przez nią celu, jakim badania te mają służyć, jak i zapewnienia z jej strony

o dyskrecji czy anonimowości osobom badanym;

2.    Niezakłócone niczym z zewnątrz okoliczności badań, tj. stworzenie badanym możliwości dobrej koncentracji na powierzonych im zadaniach — chodzi zwłaszcza o to, by uchronić ich przed hałasem, rozmowami, obecnością osób trzecich lub włączonym telewizorem, radiem, komputerem itp;

3.    Dobre samopoczucie i brak zmęczenia u osób badanych, a tym samym przeprowadzanie badań np. podczas pierwszych lekcji w szkole, a na pewno nie bezpośrednio po lekcjach wymagających dużego wysiłku intelektualnego lub fizycznego;

4.    Pozytywna motywacja osób badanych, tj. zapewnienie im całkiem dobrowolnego udziału w badaniach i umocnienie ich w przekonaniu o sensowności tego rodzaju badań;

5.    Zapewnienie osobom badanym odpowiednich warunków pod względem technicznym i materiałowym, czyli zabezpieczenie im prawidłowego oświetlenia, dostarczenie wystarczającej ilości papieru czy długopisów;

6.    Unikanie wszelkiego dodatkowego dopingu osób badanych celem nakłonienia ich do obszernych i wyczerpujących wypowiedzi; doping taki wydaje się na ogół mało skuteczny, a niekiedy może nawet zniekształcić końcowe wyniki badań;

7.    Dokładne rejestrowanie przebiegu przeprowadzanych badań, w tym zwłaszcza pewnych nietypowych zachowań osób badanych, świadczących niekiedy o ich stosunku do badań, w jakich uczestniczą, lub różnych nadzwyczajnych okoliczności mogących dekoncentrująco wpływać na osoby badane, i wartość poznawczą otrzymanych wyników.

W przeprowadzaniu badań nie bez znaczenia jest też dobre samopoczucie osoby badającej i jej łatwość w nawiązywaniu kontaktów z osobami badanymi. Wskazana jest również otwartość i naturalność w ogólnym jej zachowaniu, a nade wszystko poważne i serdeczne potraktowanie przez nią osób badanych.

 

Podobne prace

Do góry