Ocena brak

Przepona

Autor /vaneska Dodano /04.01.2012

Przepona (diaphragma, diafrasein = wytwarzać przegrodę) stanowi mięśniowe odgraniczenie jamy brzusznej od jamy klatki piersiowej. Tego rodzaju mięśniową przegrodę mają tylko ssaki. Gdyby przepona stanowiła przegrodę poprzeczną, to przez swój skurcz zmniejszałaby tylko przekrój jamy ciała w danym miejscu. Przepona jednak uwypukla się kopulasto w obręb klatki piersiowej, może się więc poruszać między jamą klatki piersiowej a jamą brzuszną w jedną i w drugą stronę, jedną jamę powiększać kosztem drugiej. Gdyby przepony nie było, wtedy zmniejszenie wspólnej jamy ciała (np. pod wpływem czynności mięśni brzucha) zwiększałoby ciśnienie w całej przestrzeni, działając równocześnie, np. na płuca. Wraz z podziałem jamy ciała na dwie komory przedzielone przeponą ciśnienie w klatce piersiowej może być mniejsze niż w jamie brzusznej. Przepona wywołuje ruchy oddechowe i wraz z nią ustrój ssaków zdobył nowy mięsień oddechowy.

Pod względem pochodzenia przepona należy do mięśni szyi. Materiał mięśniowy przepony pochodzi z III V miotomu szyjnego i wraz z sercem zstępuje do klatki piersiowej (descensus diaphragmatis). Z tego powodu przepona jest unerwiona przez nerw szyjny nerw przeponowy (n. phrenicus), który wraz z przeponą zostaje pociągnięty w obręb klatki piersiowej i którego długość wynosi ok. 25—30 cm.

Tylko dwa mięśnie ustroju ludzkiego pracują bez przerwy przez całe życie: serce, począwszy od pierwszych tygodni życia zarodka, i przepona od chwili urodzenia. O ile serce pracuje niezależnie od naszej woli. o tyle oddychanie może być w pewnym stopniu regulowane dowolnie. Jeden z anatomów wyraził się, że „serce skacze z radości i załamuje się z bólu Z powodu tych bodźców uczuciowych przepona otrzymała nazwę ../renes" (uczucie), gdyż starożytni od czasów Hipokratesa umiejscawiali je w okolicy przepony. Celsus nazywał przeponę przegrodą poprzeczną (septum transversum)\ dzisiaj nazwę tę stosuje się tylko do embrionalnego zawiązku, z którego powstaje część przednia przepony.

Przepona jest to mięsień kształtu nerkowatego, płaski, szeroki, cienki (przeciętna grubość ok. 3 mm), w części środkowej ścięgnisty (środek ścięgnisty, centrum tendineum), poza tym mięśniow. Jest ona rozpięta między jamą brzuszną i klatką piersiową i ku górze wypukła. Wypukłość ta jest silniejsza w częściach bocznych, słabsza w części środkowej; z tego powodu po stronie prawej i lewej powstają kopulaste wyniosłości, a łącząca je część środkowa jest nieznacznie wgłębiona: na niej spoczywa serce (siodło serca).

Zależnie od przyczepów dzielimy przeponę na trzy części: lędźwiową, żebrową i mostkową.

Podobne prace

Do góry