Ocena brak

Przemysł paliwowo - energetyczny i jego baza surowcowa (Polska)

Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011

Przemysł energetyczny jest podstawą wszelkiej działalności produkcyjnej i jest głównym miernikiem poziomu gospodarczego kraju.

Baza surowcowa:

- węgiel kamienny - jego wydobycie w ostatnich latach maleje, co spowodowane jest wydobyciem na większych głębokościach (co podnosi koszty), likwidacją starych i nierentownych kopalń, stosowaniem energooszczędnych technologii i maszyn. Węgiel kamienny występuje w:

- Zagłębie Górnośląskie ( grubość pokładów 2 metry, ułożone są prawie poziomo, ź to węgiel koksujący)

- Zagłębie Dolnośląskie - wydobycie węgla jest tu małoopłacalne ponieważ pokłady są cienkie, zawodnione, występuje metan. Mimo że węgiel jest dobry, kopalnie zaczęto likwidować.

- Zagłębie Lubelskie - jest ono najmłodszym w Polsce zagłębiem i działa tam na razie tylko jedna kopalnia w Bogdance. Pokłady węgla zalęgają tu dość głęboko, a warunki hydrogeologiczne nie są korzystne.

- węgiel brunatny - jego wydobycie odbywa się metodą odkrywkową, co powoduje degradację środowiska - odwodnienie terenów. Wydobycie odbywa się w:

- Zagłębie Konińskie - Konin, Turek, Koło

- Zagłębie Turoszowskie - Bogatynia, Turoszów

- Zagłębie Bełchatowskie - największe zasoby

Ze względu na ponoszone koszty w czasie transportu surowiec ten wykorzystuje się na miejscu, w miejscowych elektrowniach. Wartość kaloryczna węgla brunatnego jest niższa niż węgla kamiennego.

- ropa naftowa - jej wydobycie w Polsce jest znikome, dlatego tez Polska musi ją importować z Rosji (rurociąg "Przyjaźń"), z krajów arabskich i basenu Morza Północnego. W Polsce ropa naftowa wydobywana jest w :

- Krosno Odrzańskie

- Kamień Pomorski

- Karlino

- Krosno, Jasło, Gorlice

- niedawno odkryto złoża na wybrzeżu Bałtyku - okolice Rozewia

- gaz ziemny - wydobycie w kraju pokrywa 40% zapotrzebowania na gaz, a resztę sprowadzane jest z Rosji i Ukrainy. W Polsce wydobywa się go tam, gdzie ropę naftowa oraz w:

- Lubaczów, Jarosław, Przemyśl

- Ostrów wielkopolski

- Pomorze - byłe woj. szczecińskie i koszalińskie

- pozostałe źródła energii, czysta energia - wodna, geotermalna, wiatrowa - bardzo mały udział

PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY.

Podstawowym surowcem przemysłu energii elektrycznej jest węgiel kamienny - 60% i węgiel brunatny - 40%.

Elektrownie cieplne na węglu kamiennym:

- w miejscu wydobycia - GOP- 20% energii krajowej np. Rybnik, Jaworzno

- nad rzekami ( woda potrzebna do ochładzania turbin) - Połaniec nad Wisłą,

Śwież Górny n. Wisłą, Nowe Czarnowo n. Odrą, Stalowa Wola n. Sanem, Ostrołęka n. Narwią

Elektrownie cieplne na węglu brunatnym:

- zawsze zlokalizowane w miejscu wydobycia

Elektrownie wodne ( 1% energii):

- Żarnowiec

- Solina na sanie

- Porąbka-Żar

- Włocławek na Wiśle

- Rożnów-Czchów na Dunajcu

- Żydowo koło Sławna

Paliwa:

- rafinerie: Gdańsk ( ropa sprowadzona droga morską), Płock ( ropa sprowadzana z Rosji rurociągiem, ta rafineria połączona jest z Gdańskiem rurociągiem) inne - Jasło, Gorlice, Kędzierzyn-Koźle, Czechowice-Dziedzice, Trzebinia

- koksownie - Kraków, Chorzów, Wałbrzych, Kędzierzyn-Koźle, Rybnicki Okręg Węglowy

Polska nie posiada surowców do wykorzystania w elektrowniach atomowych.

Struktur a zużycia energii: przemysł, transport, gospodarka komunalna, rolnictwo

Polska zajmuje 19 miejsce w wytwarzaniu energii elektrycznej na świecie.

Podobne prace

Do góry