Ocena brak

PRZEKŁADALNOŚĆ

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PRZEKŁADALNOŚĆ ang. translatability; fr. traduisibilite; nm. Ubersetzbarkeit

metod. -^ Relacja (2) równoważnościo­wa {equivalence relation) zachodząca mię­dzy wyrażeniami tego samego języka lub między wyrażeniami różnycłi języków. Przykładem takiej relacji jest stosunek równości między zakresami zwrotu definio­wanego i zwrotu definiującego w -> de­finicji normalnej.

Do góry