Ocena brak

Przejście od mitologii do nauki

Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011

W czasach starożytnych nie było nauki. Świat objaśniano jedynie mitologicznie- Bóg tak chce- tak musi być. To Bóg i nic więcej , był podstawą wszystkiego co dzieje się na Ziemi. Jest on prekursorem, konstruktorem i wykonawcą wszelkich procesów ziemskich. Kiedyś wreszcie starożytni Grekowie przeszli od mitologicznego i umiejętnościowego wyjaśniania świata do naukowego. Osobą, która dokonała tego przejścia jest Tales z Miletu. Żył on na przełomie VII i VI w. Był to w jednej osobie polityk, stąd nazwa mędrca, technik, inżynier, kupiec i podróżnik.

Z podróży przywoził nie tylko towary, ale również umiejętności. Tales potrafił zmierzyć wysokość piramid czy określić dzień zaćmienia słońca. Nie był on jednak ani uczonym geometrą , ani uczonym astronomem. Obliczenia swe robił raczej sposobem techników- obliczał ale nie wiedział dlaczego tak powinno się to robić, przepowiadał zjawiska nie znając przyczyn ich powstawania. Tales nie był naukowcem, posiadał jedynie zdolności. Nauka tym różni się od umiejętności, że ona jest zbiorem praw, tworzonych dzięki umiejętnościom. Pojedyncze obserwacje, procesy, założenia muszą być związane z innymi i uporządkowane aby stanowiły naukę. Sama świadomość , że procesy przebiegają tak a tak, że występują dane zjawiska nie wystarczy. Świadomość ta musi być zanalizowana i wyrażona w postaci twierdzeń przy pomocy pojęć. Cały opisany powyżej proces to przejście od umiejętności do nauki.

Tales mówił o wodzie , a jego poprzednicy o bóstwach wody. On mówił o realnych , dotykalnych rzeczach , oni o fantastycznych, nadprzyrodzonych, idealnych postaciach. Według nich Okeanos i Tetyda byli rodzicami tego co powstało. Nie była to nauka lecz mit.. Nieodzowne było zerwanie z mitologicznym wyjaśnianiem świata po to by nauka mogła zaistnieć. Zadaniem Talesa jak i jego poprzedników było wyjaśnianie zjawisk. Różnica polegała na sposobie wyjaśniania. Tales nie chciał wiedzieć kto zrobił świat, lecz jak powstał, nie co było przed światem lecz czym jest arche.

Proces ten to przejście od mitologii do nauki.

Podobne prace

Do góry