Ocena brak

PRZEJŚCIA SIEWNE

Autor /sunrise Dodano /07.03.2013

PRZEJŚCIA SIEWNE — z góry zaplanowanezasiewy na każdy rok dla poszczególnych pólgospodarstwa, pozwalające przejść od aktualnychzasiewów do ustalonych -►płodozmianów;okres przejść trwa najczęściej od 2 do 5 lat.Następstwo roślin na poszczególnych polach powinnoodpowiadać miejscowym warunkom glebowymi klimatycznym, a struktura zasiewówcałego gospodarstwa w każdym roku powinnabyć właściwa, odpowiadająca potrzebom gospodarstwa.Przejścia siewne są stosowane: w wypadkachgdy gospodarstwo wprowadza nowoopracowany płodozmian lub gdy wskutek jakichśawarii, kJęsk żywiołowych gospodarstwo „wypadło”z ustalonych obsiewów i chce do nichpowrócić.

Podobne prace

Do góry