Ocena brak

Przegrody międzyzrazikowe

Autor /bianka Dodano /11.01.2012

Przegrody międzyzrazikowe (sepia interlobularia) przedzielające zraziki zbudowane są z wiotkiej tkanki łącznej, która umożliwia przesuwalność zrazików. Od tkanki płucnej utworzonej przez ścianki pęcherzyków jest ona odgraniczona silną gazoszczelną błonką graniczną zrazików (membrana limitans).

Przegrody międzyzrazikowe. jak już wspomniano, wcinają się do różnej głębokości a na iełi dnie łączy się bezpośrednio tkanka płucna sąsiednich zrazików. WewTiątrz przegród leżą żyły: w przegrodach bardziej płytkich żyły drobniejsze, w przegrodach głębszych większe. Oprócz żył w przegrodach znajdują się naczynia chłonne. Tkanka łączna przegród jest uboga we włókna oraz bogata w płyny i u dorosłego zawiera nieliczne komórki (fibrocyt\ i histiocyty). Włókna tkanki łącznej międzyzrazikowej są to głównie włókna klejodajue i nieliczne tylko sprężyste. I noworodka przegrody są stosunkowo szersze, a więc ilość tkanki łącznej jest obfttsza i naczynia chłonne oraz komórki liczniejsze. Przypuszczalnie w związku z powyższymi różnicami budowy przegród między-zrazikówych u dorosłego i u noworodka śródmiąższowe zapalenie płuc, które odbywa się przeważnie w przegrodach międzyzrazikowych, w zasadzie ma cięższy przebieg u oseska niż u dorosłego.

Podobne prace

Do góry