Ocena brak

PRZEGLĄD WARSZAWSKI, miesięcznik

Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012

PRZEGLĄD WARSZAWSKI, miesięcznik poświęcony literaturze, sztuce i nauce, wyd. w Warszawie 1921-25 nakładem Instytutu Wydawn. „Biblioteka Pol." W. Kościelskiego; kontynuacja —> „Nowego Przeglądu Literatury i Sztuki." Początkowo red. był W. Borowy, odt. 4 (1922) zS. Kołaczkowskim, który sam wydał 3 nry 1923, by następnie oddać redakcję M. Treterowi. Pismo humanist., prowadzone z wyjątkową starannością o dobór materiałów i najkompetentniejszych współpracowników. Pisywali tu nie tylko wszyscy czynni historycy literatury pol. i obcej, ale również historycy sztuki i kultury, prawnicy, filozofowie, socjologowie, psychologowie, etnografowie, m. in. A. Bruckner, J. S. Bystroń, I. Chrzanowski, R. Ingarden, T. Kotarbiński, S. Ossowski, E. Porębowicz, S. Srebrny, T. Zieliński. Dbano o przekłady arcydzieł (m. in. drukował tu Kasprowicz) i o krytykę przekładu lit. (studium Borowego o Boyu-tłumaczu). Bardzo obszerny dział Kroniki prowadzony był z wyczuciem aktualności i obejmował duży zakres tematów. Wiele miejsca i uwagi poświęcano polonikom zagranicznym. Polemiczna (anonimowa) rubryka Zapisków pozwala często rozpoznać uczony dowcip Borowego.

OLP VI 1 (A.Z. Makowiecki).

Podobne prace

Do góry