Ocena brak

PRZEGLĄD KULTURALNY, tygodnik kult.-społ.

Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012

PRZEGLĄD KULTURALNY, tygodnik kult.-społ., wyd. w Warszawie 1952-63, początkowo pod red. J. Andrzejewskiego, od 1955 G. Gottesmana. Utworzony jako organ Rady Artyst. Kultury i Sztuki (w końcu roku przemianowanej na Radę Kultury i Sztuki), stawiał sobie za cel ożywienie ideowe środowisk, kult., podejmował sprawy szeroko rozumianej twórczości artyst. oraz zagadnienia upowszechnienia kultury (rozwoju czytelnictwa, ruchu amatorskiego, placówek kult. itp.). Mając charakter pisma centralnego, stał się obok > „Nowej Kultury" najważniejszym tygodnikiem kult., zajmował się zasadniczą problematyką lit., dbając zarazem o związek z życiem społ.-kult. środowisk terenowych, publikując reportaże, materiały informacyjne, felietonistykę. W marcu 1954 przyłączył część zespołu tyg. „Wieś". W 1956 stał się pismem grupowym, niezależnym od Rady Kultury i Sztuki. Odegrał istotną rolę w procesie ówczesnych przemian literatury pol. i życia kulturalnego. Wypracował formę magazynu kult. adresowanego do zróżnicowanych środowisk czytelniczych, rozszerzył skalę zainteresowań (obok literatury problematyka społ. i filoz., teatr, film, plastyka, muzyka), rozbudował dział felietonu (m.in. J. Putrament, A. Kijowski, S. Dygat, M. Czerwiński, S. Lem); wśród współpracowników ponadto J. Bocheński, T. Breza, J. Broszkiewicz, B. Czeszko, J. Kott, S.J. Lec, E. Osmańczyk, J. Przyboś, S. Treugutt, W. Zalewski, 1962-63 M. Dąbrowska drukowała tu Przygody człowieka myślącego. W 1957-59 P.K. przyznawał doroczne nagrody literackie. W 1963 część zespołu red. przejął nowo powstały tyg. > „Kultura".

Do góry