Ocena brak

PRZEDŻYCIE

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PRZEDŻYCIE  

Termin P. Teilharda de Chardin przyjęty na oznaczenie tej fazy ewolucji, która poprze­dziła pojawienie się organizmów żywych, w której jednak dokonywały się na poziomie molekularnym przemiany pociągające za so­bą wytworzenie się form materii nadających się do ożywienia, a nawet posiadających już pewne cechy materii ożywionej.

Do góry