Ocena brak

PRZEDZIAŁ UFNOŚCI

Autor /sunrise Dodano /07.03.2013

PRZEDZIAŁ UFNOŚCI — wielkość obliczanaprzy opracowywaniu doświadczeń ścisłycha określająca, jak wielka musi być różnica międzyśrednimi wynikami dla obiektów danego doświadczenia,aby można było różnicę tę uważać za'-istotną, a nic przypadkową. Jeśli np. różnicamiędzy średnimi plonami dwóch odmian pszenicyjest większa od przedziału ufności, można jąuważać za istotną; jeżeli zaś różnica ta jestmniejsza od przedziału ufności, to jest nieistotnai należy uważać ją za przypadkową. Przedziałufności jest tym większy, im bardziej różnią sięmiędzy sobą wyniki dla poszczególnych powtórzeńi w im mniejszej liczbie powtórzeń przeprowadzonodoświadczenie; oblicza sie go napodstawie -♦ błędu standardowego i tzw. testu„ t” Studenta, którego wielkość zależy od liczbypowtórzeń.

Podobne prace

Do góry