Ocena brak

PRZEDSTAWIENIE

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PRZEDSTAWIENIE gr. hapeikasia, phantasia; łc. repraesentatio; nłc. praesentatio; ang. presentation, representation; fr. presentation, representation; nm. Vorstellung, Prasentation, Reprasentation

psych, t. pozn. Wszelki akt poznania zmy­słowego lub pojęciowego sprawiający, iż jakiś przedmiot staje się dany świadomo­ści podmiotu; także sam ów przedmiot przedstawiony — wyobrażenie lub poję­cie. Rozróżnia się:

  1. przedstawienia oglądowe (naoczne), do których się zalicza —> spostrzeżenia i —> wyobrażeiua;

  2. przedstawienia nieoglądowe (abstra­kcyjne), do których należą -^ pojęcia (1).

Podobne prace

Do góry