Ocena brak

Przedstaw jednostkowe (przeciętne): koszty stałe, zmienne, całkowite

Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011

Koszty całkowite składają się z kosztów stałych i kosztów zmiennych. Jeżeli koszty całkowite podzielimy przez ilość wyprodukowanych wyrobów Q otrzymamy koszt jednostkowy inaczej koszt przeciętny przypadający na jednostkę wyrobu.

Koszt przeciętny stały to stosunek całkowitego kosztu stałego do wielkości produkcji.

W miarę wzrostu produkcji przeciętny koszt stały jest coraz niższy ze względu na to, że koszty stałe rozkładają się na coraz większą liczbę produktów. W rezultacie otrzymujemy opadającą krzywą kosztu stałego.

Przeciętny koszt zmienny otrzymujemy dzieląc koszt zmienny całkowity przez wielkość produktu.

Koszt zmienny przeciętny zmniejsza się wraz ze wzrostem produkcji, a następnie rośnie, po przekroczeniu przez produkcje pewnej wielkości, zaczyna rosnąć. Jeżeli koszt przeciętny zmienny rośnie, to koszt marginalny musi być od niego większy, stąd wniosek, że krzywa kosztu marginalnego przetnie krzywą kosztu przeciętnego zmiennego w jego minimum.

Koszt całkowity przeciętny jest kosztem całkowitym przypadającym na jednostkę produkcji.

Krzywa kształtuje się podobnie jak krzywa kosztu zmiennego przeciętnego przy czym jest przesunięta w górę w stosunku do krzywej kosztu zmiennego przeciętnego.

Krzywa całkowitych kosztów zmiennych jest podstawą wyznaczania przeciętnych kosztów zmiennych.

Podobne prace

Do góry