Ocena brak

Przedstaw i scharakteryzuj STREFY KLIMATYCZNE

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

A) strefa klimatu RÓWNIKOWEGOpowietrze jest silnie nagrzane w ciągu całego roku – średnie miesięczne temperatury wahają się od 24C do 28C. Ruchy wstępujące wilgotnego powietrza prowadzą do wysokich opadów, występujących w godzinach popołudniowych i nasilają się w czasie wiosennego i jesiennego zenitalnego górowania Słońca. Wysoka wilgotność powietrza i zachmurzenia utrudniają utratę ciepła przez powierzchnię Ziemi, stąd niewielkie amplitudy temperatury. W klimacie podrównikowym zaznaczają się dwie pory roku – sucha i deszczowa.

B) strefa klimatu ZWROTNIKOWEGOpogoda kształtowana jest przez suche i gorące masy powietrza zwrotnikowego. Temperatury są wysokie – średnia najchłodniejszego miesiąca wynosi powyżej 10C, najcieplejszego 25-35C. W strefie tej można wyróżnić dwa typy klimatu – na wschodnich przyoceanicznych obszarach kontynentów pogoda kształtowana jest przez ciepłe i wilgotne wiatry znad oceanów – duże opady deszczów. Obszary na zachodnich wybrzeżach kontynentów oraz centralne części lądów mają klimat suchy lub skrajnie suchy. Duże amplitudy temperatury spowodowane są brakiem zachmurzenia i pokrywy roślinnej.

C) strefy klimatu PODZWROTNIKOWEGO – klimat tej strefy tworzony jest przez powietrze zwrotnikowe latem i polarne zimą. Temperatura miesiąca najchłodniejszego w klimatach morskich tej strefy wynosi ok. 10C, w klimatach kontynentalnych 0C. W odmianie śródziemnomorskiej lata są gorące i suche, zimy chłodne i wilgotne, w odmianie mosumowej deszcze przypadają na porę letnią. Zimy są stosunkowo chłodne i suche.

D) strefy klimatu UMIARKOWANEGO – najogólniej w tej strefie można wyróżnić odmiany klimatu morskiego i klimatu kontynentalnego. W klimacie morskim średnia temperatura roczna wynosi 7-10C, niewielkie są amplitudy dobowe i roczne, zimy są stosunkowo ciepłe, a lata chłodne. Opady są dość wysokie (powyżej 700mm) i równomiernie rozłożone w ciągu całego roku. W odmianie wybitnie kontynentalnej występują wysokie wahania roczne temperatury. Zimy są surowe (średnia stycznia - -40C), lata zaś są upalne (średnia temperatura 20-24C).

Klimat umiarkowany na półkuli północnej jest nieco cieplejszy i bardziej zróżnicowany niż na półkuli południowej. Uprzywilejowana pod względem klimatycznym jest np. Europa.

E) strefa klimatu OKOŁOBIEGUNOWEGO – w klimacie subpolarnym temperatura najcieplejszego miesiąca wynosi od 0 do 10C. W odmianie morskiej zima jest łagodna, lato chłodne, niewielkie opady występują równomiernie w ciągu całego roku. W odmianie kontynentalnej wzrasta roczna amplituda temperatury, lato jest stosunkowo ciepłe, zimy bardzo surowe (do -50C). Niewielkie opady przypadają na miesiące letnie.

Klimat polarny (arktyczny, antarktyczny) kształtowany jest przez powietrze arktyczne (antarktyczne), silnie wychłodzone, również w okresie lata (poniżej 0C). Opady w postaci śniegu wynoszą 200-300 mm rocznie. Lato jest mgliste, zima bezchmurna i bardzo mroźna – w centralnej części Antarktydy temperatura powietrza w zimie (w sierpniu) spada od -70 do -80C.

Podobne prace

Do góry